Przeglądanie poczty służbowej pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przeglądanie poczty służbowej pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pracodawca ma prawo monitorować zawartość poczty służbowej pracownika, w zakresie w jakim jest to uzasadnione interesem pracodawcy, a prawo pracownika do prywatności doznaje w tym zakresie ograniczeń uzasadnionych ochroną interesów pracodawcy.

Trybunał stwierdził, że pracodawca ma prawo do sprawdzenia, czy w czasie pracy pracownik zajmuje się wyłącznie przydzielonymi mu zadaniami i może w tym celu monitorować służbową pocztę pracownika. Wskazał ponadto, że skoro pracodawca zakazał wykorzystywania poczty do celów prywatnych oraz uprzedził pracownika o możliwości kontroli, to naruszając ten zakaz, pracownik mógł liczyć się z tym, że również prywatne treści mogą zostać odczytane przez pracodawcę.

Źródło: Artykuł