Przedsiębiorcze matki będą traktowane jak pracownice

Przedsiębiorcze matki będą traktowane jak pracownice

Od 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego ubezpieczonym. Wyższy zasiłek dla osób opłacających dobrowolne składki na ubezpieczenie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej otrzymać będzie można dopiero po 12 miesiącach opłacania składek od podniesionej podstawy wymiaru składek.

Kobiety prowadzące działalność nie będą mogły już sztucznie podnosić wysokości zasiłku macierzyńskiego, opłacając maksymalne stawki tuż przed porodem, wysokość składek z całego okresu zostanie uśredniona.

Podstawę zasiłku chorobowego stanowić będzie przeciętny miesięczny przychód liczony za ostatnie 12 miesięcy.Wynika z tego,że kobiety nie będą mogły na kilka miesięcy przed porodem zakładać firm, aby otrzymać świadczenie w maksymalnej wysokości.

Projekt ustawy wprowadza także nowy model liczenia wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców w przypadku, kiedy składki będą opłacane przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Wówczas podstawę wymiaru stanowi suma przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące a także kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Chodzi tutaj o część przewyższającą najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz liczbę takich miesięcy.

Osoba prowadząca firmę będzie mogła doliczyć do okresu ubezpieczenia chorobowego także inne okresy płacenia składek chorobowych, pod warunkiem że przerwa w ubezpieczeniu nie będzie dłuższa niż 30 dni.

W takiej sytuacji przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętną miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek oraz przeciętną kwotę zadeklarowaną jako podstawa wymiaru za pełne miesiące, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Źródło: artykuł