Przedsiębiorcy muszą zapłacić wyższe składki

Przedsiębiorcy muszą zapłacić wyższe składki

UBEZPIECZENIA
Do 10 i 15 lutego ponad 2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą musi odprowadzić nowe należności do ZUS

Data zapłaty składek zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. W ciągu najbliższego tygodnia nowe składki muszą zapłacić przedsiębiorcy, którzy nie mają pracowników. Ci, którzy zdecydowali się na zatrudnienie osób do pomocy, mają na to tydzień więcej.

Ile wynoszą nowe składki do ZUS? W wypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą (przez pierwsze dwa lata mają prawo do opłacania składek ZUS na  preferencyjnych zasadach) składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 87,84 zł miesięcznie. Składka rentowa zaś – 27 zł. Należy jednak pamiętać, że w takiej wysokości trzeba zapłacić tę składkę za styczeń. Za miesiąc wzrośnie ona bowiem z 6 do 8 proc. i za pozostałe miesiące wyniesie 36 zł.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, którą w uśrednionej wysokości płaci większość osób prowadzących działalność gospodarczą (poza przedsiębiorcami działającymi w określonych branżach, gdzie jest ona wyższa, np. w górnictwie, lub niższa, np. w finansach), wyniesie zaś 7,52 zł miesięcznie. Dodatkowo, jeśli taki przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zapłaci za nie miesięcznie 11,03 zł. Dzięki temu może po trzech miesiącach ubezpieczenia liczyć na zasiłek chorobowy w czasie zwolnienia lekarskiego (będzie on jednak bardzo niski – wyniesie ok.  300 zł miesięcznie). Łącznie od marca te składki wyniosą 142,39 zł miesięcznie.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną, która wyniesie teraz 254,55 zł miesięcznie.

– Trzeba pamiętać, że większość składki zdrowotnej można odzyskać na koniec roku wraz ze zwrotem podatku – zauważa Danuta Denkiewicz, ekspert do spraw rozliczeń z ZUS. – Zgodnie z przepisami  219,19 zł z tej kwoty dostaniemy z powrotem. Pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca wypracował odpowiednio wysokie przychody. Po roku opłacania składki zdrowotnej można więc liczyć na zwrot ponad 2630 zł.

Tyle samo otrzymają z powrotem osoby opłacające składki na zasadach ogólnych, które nie korzystają już z przywilejów związanych z założeniem nowej firmy.

W ich wypadku składka na ubezpieczenie emerytalne w 2012 r. wyniesie 412,97 zł miesięcznie. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 35,33 zł miesięcznie, a na ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy – po 51,83 zł. Wysokość składki rentowej będzie się zaś zmieniała. W styczniu wynosi ona 126,94 zł. Za  pozostałe miesiące tego roku wzrośnie do 169,25 zł miesięcznie.

„Od lutego 2012 r. więcej pieniędzy dla ZUS”

 

Opracował: Mateusz Rzemek