Przedawnienie zaległego urlopu.

Przedawnienie zaległego urlopu.

Zaległy urlop za 2011r. można wykorzystać do końca września 2012 roku. Natomiast zaległe urlopy za lata wcześniejsze tylko do końca marca 2012r.  Wg Głównego Inspektora Pracy.

Zdaniem Resortu Pracy każdy zaległy urlop można wykorzystać do końca września 2012 r.

Jednak dla własnego bezpieczeństwa lepiej się stosować do zasady GIPu.

Dawny zaległy urlop dotyczy 3 lat wstecz. Zatem do końca marca 2012 r. można wykorzystać urlop za 2008 , 2009 i 2010 r.

Pracodawca może zaryzykować o przedłużenie przedawnionego urlopu posiadając pismo pracownika z prośbą o jego przedłużenie, ale może ono nie być uznane.

Nieudzielenie urlopu przez pracodawcę grozi mu grzywną od 1000 do 30 000 zł.

Więcej na : artykuł