Projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

Projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw zakłada, że firmy swoje deklaracje podatkowe będą składały droga elektroniczną (płatnicy PIT i CIT).

Podatnik będzie miał konto w systemie informatycznym e-podatki, będzie się tam znajdować wstępnie już wypełnione zeznanie PIT, po jego weryfikacji wyślemy je od razu do urzędu skarbowego i otrzymamy potwierdzenie. Ma to na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych i zmniejszyć dokumentację papierową. Płatnicy będą mogli wysłać zbiorczą informację o dochodach podatników z jednym tylko podpisem elektronicznym. Gdy płatnikiem jest osoba fizyczna nie będzie wymagany podpis elektroniczny.

Założono, że system ten zostanie uruchomiony od 2015 dla podatników rozliczających się na druku PIT-37, od 2016 natomiast PIT-36 i PIT-38. Na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych także nałożono obowiązek elektronicznego składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz od zagranicznych podatników IFT-2. Będą one musiały zawierać bezpieczny podpis elektroniczny.

Źródło: artykuł