Profesjonalna obsługa

Profesjonalna obsługa

Nasze biuro rachunkowe gwarantuje swoim klientom prowadzenie księgowości i spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi. Pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów.

Pracujemy w sposób bardzo racjonalny, a ceny za nasze usługi są dostosowane do rozmiarów zadań, które wykonujemy na rzecz naszych klientów

Naszym klientom proponujemy osobiste spotkania, podczas których wyjaśniamy trapiące ich wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. „Bilans” bardzo ceni czas swoich kontrahentów, ogranicza więc ich kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum. Dostosowujemy również swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, mając na uwadze dobro jego interesów.

Nasza oferta produktowa i cenowa jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które preferują wykorzystanie obsługi księgowej, a zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych kadr finansowych w pełnym wymiarze czasu jest zbyt kosztowne. W takiej sytuacji firma ma do wyboru zatrudnienie nisko wykwalifikowanego ale jednocześnie „taniego” pracownika lub zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego. Praktyka pokazuje, że to drugie rozwiązanie jest w wielu przypadkach najrozsądniejsze oraz dużo bardziej efektywne.

Przykładowe koszty związane z prowadzeniem własnego działu finansowo-księgowego przez średniej wielkości przedsiębiorstwo przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj wydatku

Koszt miesięczny

Koszt roczny

Wynagrodzenia głównego księgowego w średniej wielkości firmie( brutto)

3 500,00 zł

42 000,00 zł

Wynagrodzenia księgowego-pomocnika

2 000,00 zł

24 000,00 zł

Składki ZUS oraz inne obowiązkowe obciążenia

1 235,00 zł

14 820,00 zł

Szkolenia, dodatkowe konsultacje specjalistów, literatura fachowa, przepisy prawne

290,00 zł

3 480,00 zł

Razem

7 025,00 zł

84 300,00 zł

Powyższe wyliczenie nie zawiera trudnych do oszacowania wydatków związanych z przygotowaniem miejsc pracy, zakupem komputerów, oprogramowania oraz jego wdrożenia, wydatków związanych z urlopami wypoczynkowymi i chorobowymi. Ważna jest również kwestia odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej. W efekcie końcowym to zarząd/właścicel ponosi konsekwencje tych błędów. W przypadku, gdy biuro rachunkowe prowadzi księgowość firmy, to ono odpowiada finansowo za błędy w sztuce. Przykład ten nie ma na celu zniechęcić Państwa do tworzenia własnych działów księgowych, ale uzmysłowić, iż jest to przedsięwzięcie kosztowne i nie zawsze sensowne ekonomicznie.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg to głównie szereg decyzji wymagających konsultacji ze specjalistami z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych czy prawa podatkowego. Często zmieniające się w naszym kraju przepisy wymagają dużego zaangażowania, czasu i nakładów finansowych oraz fachowej literatury, prasy i szkoleń. Stając się naszym Klientem mają Państwo dostęp do usług specjalistów, doradców podatkowych z wieloletnią praktyką. Nasze biuro rachunkowe w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa jest dodatkowo ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej ( do kwoty 200 000 złotych za każde zdarzenie ), tak więc  powierzenie nam spraw finansowo-księgowych pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przy wyborze Biura Rachunkowe czy też  zatrudnienia księgowej , należy też  wziąć  pod uwagę fakt   , iż osoby prowadzące biura  rachunkowe tylko na licencji Ministra Finansów ( lub księgowe zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie)  , są zobowiązane w przypadku przesłuchania ( lub wniosku o  wydanie  dokumentów ) do przekazania organom  państwowym ( urząd  skarbowy  , urząd kontroli skarbowej , policja  , prokuratura) wszelkich informacji uzyskanych w  czasie  współpracy z  podatnikiem . Natomiast Doradca Podatkowy posiada  zagwarantowaną tajemnicę zawodową taką jak adwokat i radca prawny , dlatego też nasze  biuro nie  udziela  informacji  ( zgodnie z prawem ) organom  państwowym  (m.in. komornikom skarbowym i sądowym ).