Pracownikowi nie można przesłać PIT-11 e-mailem

Pracownikowi nie można przesłać PIT-11 e-mailem

ROZLICZENIA |Firmy muszą do końca lutego dostarczyć zatrudnionym informację o ich dochodach. 
Jeśli chcą to zrobić drogą elektroniczną, konieczny jest e-podpis
Zgodnie z art. 39 ustawy o PIT do końca lutego 2012 r. płatnicy są obowiązani przekazać 
PIT–11, czyli imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2011 r. zarówno 
podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika.

Jeśli obowiązek poboru zaliczek ustał w ciągu roku (np. w wyniku zmiany pracy), płatnik 
przekaże taką informację na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni.

Do końca lutego firmy muszą też sporządzić PIT–40, czyli roczne obliczenie podatku za tych 
pracowników, którzy przed 10 stycznia złożyli wniosek o rozliczenie przez pracodawcę 
(PIT–12).

Można elektronicznie
– Mimo iż pracownicy od kilku lat mogą rozliczać się bez konieczności użycia e-podpisu, to 
pracodawca, wysyłając im PIT-11, musi taki podpis cały czas posiadać – mówi Grzegorz 
Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG. Dodaje, że resort finansów powinien rozważyć 
zmianę przepisów w tym zakresie.

Zarówno PIT–11, jak i PIT–40 można przekazać osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą 
elektroniczną, ale tylko z użyciem e­podpisu. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w 
Warszawie z 13 stycznia 2012 r. (nr IPPB4/415-791/11-3/MP).

Była to odpowiedź na pytanie pracodawcy zatrudniającego ponad 300 osób, z których każda ma 
dostęp do wewnętrznej, zabezpieczonej loginem i hasłem, prywatnej sieci komputerowej 
przedsiębiorstwa. Dyrektor izby się zgodził, że firma może wykorzystać tę sieć, by przekazać 
pracownikom PIT–11 i PIT–40 za 2011 r. w formie elektronicznych plików zaopatrzonych w 
kwalifikowany podpis elektroniczny.

„Wnioskodawca nie musi uzyskać pisemnej zgody podatnika na przekazanie PIT–11 i PIT–40 za 
pośrednictwem komunikacji elektronicznej” – czytamy. W razie wątpliwości płatnik będzie 
musiał udowodnić, że dostarczył te informacje.

O czym pamiętać
– Pracodawca wypełniający PIT–11 musi uwzględnić w nim wszystkie dochody pracownika. Ma 
pamiętać zwłaszcza o różnego rodzaju nieodpłatnych świadczeniach, np. abonamentach 
medycznych czy wyjazdach integracyjnych – mówi Grzegorz Grochowina. – Bardzo często płatnicy 
nieprawidłowo wpisują kwotę rocznych ryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Dla osób, 
które dojeżdżają do pracy z innej miejscowości, podają kwotę 1335 zł zamiast 1668 zł.

Płatnicy powinni wypełnić PIT–11 w aktualnej wersji 19. Ma to związek z zastąpieniem numeru 
NIP przez PESEL dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

– Urząd skarbowy powinien też przyjąć druk w wersji 18 – dodaje Grzegorz Grochowina. 
Firmy mają niejednokrotnie wątpliwości, który z identyfikatorów wpisać: NIP czy PESEL.

Według Ministerstwa Finansów mogą zażądać podania identyfikatora od pracownika. Za wpisanie 
PESEL zamiast NIP lub odwrotnie nie grożą kary za pomyłkę.

„Prawo i Praktyka” >D4 – 5.

 

Opracowała: MONIKA POGROSZEWSKA