Pracownik na zwolnieniu może być skontrolowany przez pracodawcę

Pracownik na zwolnieniu może być skontrolowany przez pracodawcę

Jeżeli pracodawca ma podejrzenia co do sfałszowania zwolnienia lekarskiego ma obowiązek pójść do przychodni w celu potwierdzenia autentyczności. Również w obowiązku pracodawcy jest podejście do ZUS jeżeli nie ma pewności co do formalnego wypełnienia zaświadczenia.

Pracodawca ma również prawo skontrolować pracownika, który jest na L-4 z powodu własnej choroby, jak również opiekującej się chorą osobą..

Pracodawca może mieć podejrzenia do sprawdzania pracowników, którzy:

– często korzystają z krótkoterminowych zwolnień,

– przynoszą kolejne zwolnienia od różnych lekarzy,

– były już wcześniej pozbawione zasiłku chorobowego, w wyniku nieodpowiedniego korzystania ze zwolnień,

– przynosiły zwolnienia lekarskie po obowiązkowy 7- dniowym terminie,

–  korzystają ciągle z kolejnych zasiłków.

 

Sprawdzenie pracownika jest w obowiązku pracodawcy. Może on również upoważnić kogoś innego w celu sprawdzenia danego pracownika, do tego musi jednak wypisać specjalne upoważnienie.

Upoważnienie można znaleźć w załączniku nr 1 rozporządzenia z 27.VII.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743).

Zastępujący pracodawcę ma na celu skontrolowanie pracownika, sprawdzając czy jest w domu, jeśli go nie zastanie ma obowiązek skontrolować jeszcze raz, gdyż pracownik może mieć wizytę kontrolną, rehabilitację, itp.

Jeśli podejrzenia pracodawcy są uzasadnione w jego obowiązku jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Wzór protokołu  w załączniku nr 2.

Protokół jest dość istotnym dokumentem, przedstawiającym winę pracownika jak również, udokumentowaniem , w najgorszym wypadku w sądzie pracy. Dlatego trzeba go bardzo skrupulatnie przygotować. Jest on również dokumentem, który może przyczynić się do zwolnienia pracownika (jeśli wykorzystuje zwolnienia w nieprawidłowy sposób, obciążających naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracodawca może nie wypłacić chorobowego, jak również zasiłków. Pracownik zachowuje prawo do świadczeń w okresie hospitalizacji.