Pożyczka z PFR, nie wykazujemy w przychodach w momencie jej otrzymania, lecz wykazujemy część umorzoną w dacie jej umorzenia. Dlatego zostaw sobie część pieniędzy na podatek dochodowy, który będziesz musiał zapłacić w momencie umorzenia (czyli za rok) .

Pożyczka z PFR, nie wykazujemy w przychodach w momencie jej otrzymania, lecz wykazujemy część umorzoną w dacie jej umorzenia. Dlatego zostaw sobie część pieniędzy na podatek dochodowy, który będziesz musiał zapłacić w momencie umorzenia (czyli za rok) .

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305129941-Tarcza-antykryzysowa-podatek-od-subwencji-dopiero-po-umorzeniu.html