Pożyczka PFR kiedy będzie umorzona oraz podatku dochodowym od kwoty umorzenia

Pożyczka PFR kiedy będzie umorzona oraz podatku dochodowym od kwoty umorzenia