Pożyczka 5 tyś. – warunki umorzenia

Pożyczka 5 tyś. – warunki umorzenia

Zgodnie z informacją uzyskaną drogą elektroniczną ( w w mailingu pytanie i odpowiedz z UP Bytom ) informujemy , iż :

– zgodnie z zapisem „tarczy 4.0” warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot, który tą pożyczkę otrzymał. Urząd Pracy na podstawie bazy CEiDG lub KRS weryfikuje czy podmiot był aktywny przez cały czas trwania umowy. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna wówczas dany podmiot „z automatu” będzie miał umarzaną pożyczkę (jest to jedyny warunek).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odeszło od zapisów (pierwotnie zawartych we wniosku i umowie) dotyczących liczby pracowników i informacji o stanie zatrudnienia.

– informacja na temat warunków umorzenia pożyczki jest dostępna na stronie Urzędu( https://bytom.praca.gov.pl/dla-pracodawcow…/…/15zzd-pozyczka )

– natomiast informowane będą tylko osoby, które zawiesiły lub zlikwidowały działalność gospodarczą (będą spłacać pożyczkę). Pozostałe osoby lub firmy nie będą informowane o umorzeniu pożyczki .

Jednakże zawsze można wysłać pismo do UP z pytaniem czy umorzono pożyczkę i UP będzie musiał Państwu odpowiedzieć na powyższe pytanie ( można zrobić to w wersji papierowej lub też elektronicznej przez portal moj.gov.pl ).

– Urząd Pracy, na dzień dzisiejszy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie wymaga udokumentowania wydatkowania pożyczki otrzymanej w ramach art. 15 zzd i 15 zzda , dlatego też nie jest wymagana ewidencja wydatkowanej kwoty z tytułu otrzymanej pożyczki.

W mailingu z dnia dzisiejszego wysłane będzie zapytanie jak i też odpowiedz z UP w Bytomiu .

Zgodnie z informacją jednej klientki ( otrzymanej w UP tarnowskie Góry ) , osoby , które jako pierwsze otrzymały pożyczki ( pierwsze dwa miesiące) , powinny składać wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni liczone po 3 miesiącach od otrzymania pożyczki na rachunek bankowy . Powyższa informacja nie została potwierdzona droga oficjalną ,a w odpowiedzi z UP Bytom jest sprzeczna.