Pozostał tydzień na ubieganie się o umorzenie zaległych składek

Pozostał tydzień na ubieganie się o umorzenie zaległych składek

W dniu 15 stycznia 2015 r. mija ostatni dzień w którym można skorzystać z abolicji składek ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Źródło: artykuł