Podatnicy płacący kwartalnie podatek dochodowy

Podatnicy płacący kwartalnie podatek dochodowy

Przypominamy klientom płacącym podatek dochodowy kwartalnie  , iż  wysokość dochodu  za III kwartał ma wpływ na  kwotę zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał  , płaconej  20 grudnia 2011 roku .

Ustawodawca przyjął zasadę  , iż podatnicy rozliczający kwartalnie podatek dochodowy , płacą podatek  dochodowy za IV kwartał w  wysokości zaliczki zapłaconej za III kwartał danego roku .