Podatek bankowy i pierwsze wątpliwości

Podatek bankowy i pierwsze wątpliwości

Już za tydzień zacznie obowiązywać nowa danina. Do jej zapłaty będą zobowiązane nie tylko banki i ich oddziały, ale także krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Podatek bankowy został wprowadzony ustawą z 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: ustawa). Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2016 r. i nakłada na instytucje finansowe, w tym m.in. na banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK i instytucje pożyczkowe, tzw. podatek bankowy w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie (rocznie 0,44 proc.) od nadwyżki sumy wszystkich aktywów ponad ustawowy limit.

Źródło: Artykuł