Po skorzystaniu z ulgi na złe długi, dług można sprzedać

Po skorzystaniu z ulgi na złe długi, dług można sprzedać

Jeśli przedsiębiorca zbył wierzytelność na rzecz osób trzecich, gdzie wcześniej skorzystał na niej z tzw. ulgi za złe długi, nie przymusza zbywcy do  obowiązku zrobienia korekty zwiększającej VAT należny.

 

Więcej na Kancelaria Online: E-Sekretariat