Po śmierci wykonawcy dzieła nie wystawia się PIT-11

Po śmierci wykonawcy dzieła nie wystawia się PIT-11

Należność wypłacona matce zmarłego podlega uregulowaniom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc nie jest opodatkowana PIT. W konsekwencji na podmiocie, który zamówił dzieło, nie ciążą obowiązki płatnika.

Nabycie rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne w drodze (tytułem) spadku co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Należność wypłacona matce zmarłego podlega zatem uregulowaniom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc z mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na spółce ABC jako płatniku nie ciążą w tym przypadku obowiązki w PIT, w szczególności obowiązek sporządzenia w stosunku do tego świadczenia informacji PIT-11.

Źródło: Artykuł