PIT 2012: skala i koszty bez zmian.

PIT 2012: skala i koszty bez zmian.

Podatnicy, którzy w 2012 r. uzyskają dochody, do ich rozliczenia zastosują tę samą skalę podatkową i koszty uzyskania przychodów co w zeznaniu za 2011 r.

Podatek dochodowy według skali PIT stosują osoby m.in. zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pobierające emeryturę lub rentę, przedsiębiorcy. Stawki podatku wynoszą 18 i 32 proc. Stawkę niższą płaci się do momentu przekroczenia limitu przychodów na poziomie 85 528 zł. Gdy nasze zarobki będą wyższe niż ten limit, stawka podatkowa rośnie do 32 proc. W ostatnich latach ponad 98 proc. podatników PIT płaciło podatek według stawki 18-proc. Tylko niecałe 2 proc. płaciło wyższy PIT do kasy fiskusa.

Wysokość kosztów

Podatnicy, którzy będą rozliczać PIT za 2012 r., powinni wziąć pod uwagę nie tylko wszystkie uzyskane przychody, ale również koszty, które w takim rozliczeniu mogą uwzględnić. Osoby, które w 2012 r. bedą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą w rozliczeniu z fiskusem uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodów. W deklaracji rocznej wpisuje się je w wysokości ustawowych limitów, uzależnionych od tego, czy pracownik był zatrudniony w jednej czy kilku firmach oraz czy dojeżdżał do pracy. Jednak po spełnieniu pewnych warunków podatnicy mogą w rozliczeniu uwzględnić wydatki faktycznie poniesione w danym roku.

Przepisy ustawy o PIT stanowią, że jeżeli roczne pracownicze koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Aby z tej możliwości skorzystać, podatnik, który takie wydatki poniósł musi mieć imienne bilety okresowe.

Warto też pamiętać, że przy umowach cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło – uwzględnia się 20-proc. zryczałtowane koszty podatkowe. Przy prawach autorskich podatnik ma prawo uwzględnić 50-proc. koszty.

Złożenie zeznania

W praktyce może się okazać, że roczne dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, która w 2012 r. – podobnie jak w 2011 r. – wyniesie 3091 zł. W takim przypadku zeznanie roczne również trzeba będzie złożyć. Podatek w takim zeznaniu wyniesie 0 zł, a odprowadzone od takiego dochodu zaliczki na PIT zostaną podatnikowi zwrócone jako nadpłata podatku.

Ważne

Do 30 kwietnia 2013 r. podatnicy będą składać zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Podstawa prawna

Art. 22, 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

Źródło: Pani Ewa Matyszewska