PIP sprawdzi nie tylko umowy

PIP sprawdzi nie tylko umowy

ZATRUDNIENIE
Prawie 90 tys. kontroli planuje w 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Najwięcej będzie 
dotyczyło legalności zatrudnienia oraz wypłaty wynagrodzeń

Posłowie z Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej zapoznali się wczoraj z planem 
pracy PIP na ten rok.

Poza branżą budowlaną i transportową, którym inspektorzy bacznie przyglądają się już od 
dwóch lat, zwrócą oni uwagę na zasady zatrudniania personelu medycznego w szpitalach i 
przychodniach.

Wizyty inspektora w tym roku mogą się ponadto spodziewać przedsiębiorcy działający w branży 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zajmujący się wytwarzaniem energii w elektrowniach 
wodnych.

Kontrole zostaną także przeprowadzone w tych firmach zatrudniających do 50 pracowników, w 
których w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano najwięcej wypadków przy pracy.

Ponad 24 tys. kontroli ma zaś dotyczyć legalności zatrudnienia, szczególnie w branży 
hotelarskiej i restauracyjnej, handlu oraz rolnictwie. Inspektorzy sprawdzą agencje pracy i 
zainteresują się tym, czy bezrobotni informują urząd pracy o podjęciu zatrudnienia.

Rutynowo inspektorzy będą przy okazji każdej kontroli sprawdzali, czy dana firma nie zalega 
z wypłatą wynagrodzeń. Dzięki takim interwencjom w zeszłym roku przyspieszyli oni wypłatę 
ponad 180 mln zł wynagrodzeń. —mrz

 

Źródło: Rzeczpospolita