PFRON czeka na sprawozdania firm

PFRON czeka na sprawozdania firm

 

Niepełnosprawni

20 stycznia mija termin przesłania przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji rozliczeniowych za 2012 r.

Jednym z takich dokumentów, które trzeba przesłać do PFRON, jest druk INF-2, czyli informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu oraz działalności na rzecz niepełnosprawnych. Składają go zakłady pracy chronionej (ZPChr) oraz pracodawcy osiągający 6-proc. wskaźnik zatrudnienia takich osób i wykazujący powyżej 25 etatów. Z kolei zakłady pracy, które nie mają wskazanego wyżej stanu niepełnosprawnych pracowników i w związku z tym są zobowiązane do dokonywania obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON z tego tytułu, muszą do 20 stycznia złożyć druk DEK-R (deklaracja rocznego rozliczenia wpłat).

– Formularz ten składają wszystkie firmy, które dokonują jakichkolwiek wpłat do funduszu. Dlatego obowiązek ten ciąży też na ZPChr, które przekazują do PFRON 40 proc. środków uzyskanych ze zwolnień z części podatku dochodowego oraz zakładach, które zrezygnowały z tego statusu, ale prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji – wyjaśnia Elżbieta Sadło, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo ZPChr w tym samym terminie muszą przesłać do wojewody druk INF-W za drugie półrocze 2012 r. Jest to informacja dotycząca spełniania przez pracodawców ustawowych warunków, od których jest uzależnione posiadanie tego statusu.

– Firmy, które nie zdążyły wydać do końca poprzedniego roku środków uzyskanych w 2011 r. z PIT-4 lub podatku od nieruchomości i innych opłat zasilających zakładowy fundusz, powinny też pamiętać, że w deklaracji DEK-IIA konieczne jest wskazanie tej kwoty, a następnie przekazanie do PFRON – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

Dodaje, że o ile 20 stycznia mija termin ubiegania się o dofinansowanie do niepełnosprawnego pracownika za grudzień 2012 r., o tyle nie ma żadnego rozliczenia rocznego dotyczącego uzyskanych kwot. Wzory wszystkich niezbędnych druków są wskazane w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej.

Zakłady pracy chronionej muszą złożyć dodatkowy druk INF-W do wojewody

Michalina Topolewska

michalina.topolewska@infor.pl