Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku:

Zgodnie z decyzją podjętą przez rząd, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie „na rękę” (netto) ok. 1634 złote.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku:

Wzrost płacy minimalnej, to również wzrost minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z decyzją rządu od 1 stycznia 2019 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 14,7 złotych brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Nad przestrzeganiem przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Sposób wypłaty wynagrodzenia – ważne zmiany w 2019 r.

Sposób wypłaty wynagrodzenia – ważne zmiany w 2019 r.

Zmiana ogólnej zasady:

Obecnie, zgodnie z art. 86 ust. 3 Kodeksu pracy domyślną zasadą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce – „do rąk”. Oprócz tego możliwe są inne formy wypłaty wynagrodzenia, ale tylko w sytuacji, gdy stanowi o tym układ zbiorowy lub też uprzednia, pisemna zgoda pracownika.

Niemniej jednak już od 1 stycznia 2019 r. podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia stanie się forma bezgotówkowa – przelew na konto bankowe pracownika. Ustawodawca umotywował tę zmianę chęcią dostosowania się do realnych preferencji pracowników i pracodawców. Ponadto, rozwiązanie takie ograniczy tzw. „szarą strefę”, znacznie utrudniając ukrywanie przekazywanych środków i rozliczanie „pod stołem”.

Oczywiście, nadal będzie możliwe otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. Wówczas pracownik będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej.

Formularz do podpisu dla pracownika:

.informacja dla pracownika przelew bankowy pensja