Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma – możesz go uzupełnić.
( wysłano w tym tygodniu mailing do klientów )

Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest – udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
Zawsze możesz sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w CEIDG. Do założenia konta wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Sprawdz czy masz w CEIDG wpisany swój PESEL

Sprawdz czy masz w CEIDG wpisany swój PESEL

Krajowa Izba Radców Prawnych w swoim piśmie do radców prawnych zwróciła uwagę na bardzo istotną kwestię, która powinna zwrócić uwagę wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności prowadzących działalność gospodarczą od kilku lat, zaczynających w czasach, gdy niezbędne było posiadanie nie tylko numeru PESEL, ale i NIP. Brak PESEL w CEiDG doprowadzi do wykreślenia przedsiębiorcy.

Kiedy czytałem dzisiaj rozmowę moich kolegów, którzy zaaferowani komentowali wspomniane pismo, w pierwszej chwili pomyślałem, że natknęli się na coś w stylu kolejnego przekrętu a’la Krajowy Rejestr Sądowny, CEDGiF czy CRDGiF. Ktoś inny słusznie zauważył, że przecież w ostatnim czasie dość spore zmiany w polskim prawie wywołała tzw. Konstytucja dla biznesu i nie należy się zbytnio przejmować tym, co było ustalone w uchylonym prawie.

Brak PESEL w CEiDG – wykreślenie przedsiębiorcy
Ale ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw nie została uchylona, zaś w art. 61 wskazuje, że:

1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Dwuletni termin wejścia w życie ustawy upływa… 19 maja 2018 r., a to z kolei oznacza, że z mocy (podkreślam) wciąż obowiązującej ustawy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest wykreślić przedsiębiorcę, który nie uzupełnił swojego wpisu o numer PESEL.

Czy nasz numer PESEL znajduje się w bazie CEiDG, tego nie sprawdzimy w ogólnodostępnych bazach ewidencji (i dzięki Bogu, już widzę te chwilówki). W tym celu możemy skontaktować się z naszym Urzędem Skarbowym lub skorzystać z ePUAP. Ustawa przewiduje również wyjątek dla obcokrajowców, którzy z oczywistych powodów nie mają numeru PESEL.