Pożyczka z PFR, nie wykazujemy w przychodach w momencie jej otrzymania, lecz wykazujemy część umorzoną w dacie jej umorzenia. Dlatego zostaw sobie część pieniędzy na podatek dochodowy, który będziesz musiał zapłacić w momencie umorzenia (czyli za rok) .

Pożyczka z PFR, nie wykazujemy w przychodach w momencie jej otrzymania, lecz wykazujemy część umorzoną w dacie jej umorzenia. Dlatego zostaw sobie część pieniędzy na podatek dochodowy, który będziesz musiał zapłacić w momencie umorzenia (czyli za rok) .

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305129941-Tarcza-antykryzysowa-podatek-od-subwencji-dopiero-po-umorzeniu.html

Bezprawnik: Ministerstwo rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców dotyczące pożyczki 5 tys. zł. Udziela też odpowiedzi na pytania związane z wydatkowaniem pożyczki.

Bezprawnik: Ministerstwo rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców dotyczące pożyczki 5 tys. zł. Udziela też odpowiedzi na pytania związane z wydatkowaniem pożyczki.

Sejm uchwalił Tarczę 3.0, której przepisy przyznają prawo do zwolnienia z ZUS większej grupie przedsiębiorców.

Sejm uchwalił Tarczę 3.0, której przepisy przyznają prawo do zwolnienia z ZUS większej grupie przedsiębiorców.

Do tej pory ze zwolnienia z ZUS mogli korzystać Ci samozatrudnieni, których przychód nie był wyższy niż 300 proc. średniej pensji – 15 681 złotych.
Zgodnie z nową tarczą, przedsiębiorcy, których przychód przekracza tę kwotę skorzystają ze zwolnienia. Warunek jest jeden: dochód nie może być wyższy niż 7 tys. złotych.

Za miesiąc bazowy do określenia wysokości dochodu ustalono w ustawie jeden miesiąc – luty 2020. Czyli jeśli w lutym był dochód wyższy niż 7 tyś złotych, natomiast w marcu, kwietniu strata, nie przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z płacenia ZUS.

Poza tym, zwolnienie przewidziane w tej regulacji przysługuje tylko przez dwa miesiące, a nie trzy, jak w przypadku przedsiębiorców o przychodach niższych od trzykrotności średniego wynagrodzenia.

https://biznes.radiozet.pl/News/Zwolnienie-z-ZUS-dla-samozatrudnionych.-Warunki-terminy-prog-przychodu