Ostateczny termin złożenia wniosku o abolicję

Ostateczny termin złożenia wniosku o abolicję

15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą, dotyczy to zaległości za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS po 15 tycznia 2013 r. wydał bądź wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia, o odpowiedzialności osób trzecich lub spadkobierców. Osoby te mają na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Źródło: ZUS