Osoby składające wniosek za pośrednictwem PUE ZUS o zwolnienie – zalecamy wrzucenie tego wniosku również do skrzynki w ZUS.

Osoby składające wniosek za pośrednictwem PUE ZUS o zwolnienie – zalecamy wrzucenie tego wniosku również do skrzynki w ZUS.

Uzasadnione jest to szybszym rozpatrywaniem wniosków składanych w wersji pisemnje , niż składanych elektronicznie .