Opłaty za korzystanie ze środowiska II półrocze

Opłaty za korzystanie ze środowiska II półrocze

Sprawozdanie za II półrocze z korzystania ze środowiska obejmującego wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów należy złożyć do 31.01.2013r.