Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych

Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych

Skrócony do dwóch lat okres przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym ma obowiązywać jeszcze przez kolejny rok.


 

 

 

Postanowieniami zawartymi w przepisach przejściowych zmienionego rozporządzenia, na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r., skrócono do dwóch lat okres obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym.

Kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani będą przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 140, poz. 818) wejdzie w życie 22 lipca 2011 r.