Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

Sprzedaż kopii materialnej i niematerialnej jest porównywalna z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma powodu, aby różnicować te dwa sposoby dystrybucji.

Legalna odsprzedaż „używanego” programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym, np. płycie CD, może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem. Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną kopią zapasową, nie może być ona odsprzedana bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania. Powyższe wnioski wynikają z orzeczenia TS UE z 12 października 2016 r. w sprawie C-166/15, które po orzeczeniu w sprawie UsedSoft jest kolejnym wyrokiem w sprawie wyczerpania praw do oprogramowania.

Źródło: Artykuł