Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w górę

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w górę

Od 10 maja stopa kredytu Lombardowego będzie wynosiła 6,25% w skali rocznej. Stąd stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie wynosiła 14,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej + 2%). Natomiast obniżona stawka to 10,88%.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 7,25%.

Więcej na podatki.biz