Odmówiłeś przyjęcia wypowiedzenia? Zobacz, jakie będą tego skutki

Odmówiłeś przyjęcia wypowiedzenia? Zobacz, jakie będą tego skutki

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika działa wyłącznie na korzyść pracodawcy.

Źródło: Artykuł