Odliczenie 100% VAT od samochodów z homologacją ciężarową

Odliczenie 100% VAT od samochodów z homologacją ciężarową

Podatnik chcąc skorzystać z 100% odliczenia podatku naliczonego za zakup samochodu z homologacją N1 muszą wpłacić do końca lutego choćby zaliczkę i otrzymać fakturę.

W przypadku innych podatników niż rozliczający się metodą kasową momentem powstania prawa do odliczenia jest przede wszystkim moment otrzymania faktury. Drugim warunkiem odliczenia jest powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, powstaje on w momencie dokonania dostawy. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że otrzymanie całości lub choćby części zapłaty przed dokonaniem dostawy także oznacza powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie ma więc wątpliwości, gdy i płatność i dostawa nastąpi do 28 lutego 2014 roku wraz z otrzymaniem faktury.

W sytuacji , gdy faktura zostanie dostarczona dopiero w marcu podatnikowi nie będzie przysługiwać już możliwość odliczenia 100% VAT-u od zakupionego samochodu.

Gdy nastąpi zapłąta w całości lub w formie zaliczki i otrzymamy fakturę do 28 lutego natomiast dostawa pojazdu nastąpi dopiero w marcu to i tak będziemy mogli skorzystać ze 100% odliczenia podatku VAT ponieważ powstanie obowiązek podatkowy w związku z zapłaconą zaliczką i z otrzymaniem faktury.

Podsumowując:  nabywca musi pamiętać, aby otrzymać fakturę i zapłacić – choćby zaliczkę – przed 1 marca.

Źródło: artykuł