Odliczanie 50 proc. VAT od aut o trzy lata dłużej

Odliczanie 50 proc. VAT od aut o trzy lata dłużej

Ministerstwo Finansów chce wydłużenia do 31 grudnia 2019 r. obecnego systemu odliczania VAT od samochodów osobowych. Zapowiada też utworzenie Centralnego Rejestru Faktur.

Polskie przepisy pozwalające na odliczenie 50 proc. VAT od samochodów wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej i do celów prywatnych. To odstępstwo od generalnej zasady, dającej prawo do odliczenia pełnego VAT. Derogacja w tej sprawie wygasa jednak z końcem 2016 r. W związku z tym Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Europejskiej o jej przedłużenie do końca 2019 r.

Źródło: Artykuł