Odbiór pisma z poczty tylko do 14 dni!!

Odbiór pisma z poczty tylko do 14 dni!!

Termin 14 dni nalicza się od momentu wystawienia przez pocztę pierwszego awizo, gdy właściciel nie odebrał pisma bezpośrednio, w związku z tym po 14 dniach od dostarczenia pierwszego awizo naliczane jest 14 dni do odwołania. Termin nie liczy się od momentu drugiego awizo i nie tyczy się tu 7 dniowy termin odbioru.

Trzeba odebrać pismo w przeciągu 14 dni, gdyż później może być problem z odwoływaniem się.