Od stycznia 2015 roku większość PIT-ów będzie składana drogą elektroniczną

Od stycznia 2015 roku większość PIT-ów będzie składana drogą elektroniczną

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw nastąpi od nowego roku obowiązek składania w formie elektronicznej PIT-40, PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR a także IFT-1/ IFT-1R.

Prawo do składania deklaracji nadal w formie papierowej będą miały podmioty wymienione w ustawie o pdof.

Źródło: artykuł