Od 2018 r. zmiany w amortyzacji: Komputer za 5 tys. zł od razu kosztem

Od 2018 r. zmiany w amortyzacji: Komputer za 5 tys. zł od razu kosztem

Od przyszłego roku nie trzeba będzie amortyzować środków trwałych o wartości do 5 tys. zł, a nie jak dziś do 3,5 tys. zł Takie rozwiązanie ma się znaleźć w nowym projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Na dniach ma on zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

– Dziś komputer o wartości 5 tys. zł trzeba amortyzować przez kilka lat, mimo że wcześniej jego wartość może się zupełnie zdezaktualizować – twierdzi ekspertka. Jej zdaniem ustalenie nowego limitu na poziomie 5 tys. zł jest odpowiednie. Jak przypomina, środki trwałe o większej wartości będą już niedługo mogły korzystać z innej ulgi, którą przewiduje ustawa o robotyzacji.

Chodzi o inny rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, nad którym obecnie pracują posłowie. Projekt zakłada możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych (jak np. zespoły komputerowe i roboty przemysłowe, ale nie samochody i nieruchomości), o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł rocznie, ale nie niższej (również łącznie) niż 10 tys. zł. Projekt zakłada też, że wartość początkowa każdego z nich musiałaby przekraczać 3,5 tys. zł.

Źródło: Artykuł