OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM JEDNORAZOWYCH RĘKAWICZEK LUB ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK

OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM JEDNORAZOWYCH RĘKAWICZEK LUB ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566). Wprowadza ono m.in. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych. Wskazane rozporządzenie w § 9 ust. 7 pkt 3 nakłada obowiązek zapewnienia przez pracodawców – w okresie od 2 do 11 kwietnia 2020 r. – osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Ponadto pracodawca musi tak zorganizować stanowiska pracy, aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 1,5 m. Przedstawione regulacje weszły w życie z dniem publikacji, tj. 31 marca br.