Obniżka podatku nawet bez zwrotki od klienta

Obniżka podatku nawet bez zwrotki od klienta

∑ Polskie przepisy w sprawie korekt VAT są zgodne z unijnymi
∑ Nie da się go zmniejszyć bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
∑Korekta jest jednak możliwa, gdy nie ma szans na kontakt z kontrahentem

Przedsiębiorca, który obniżył cenę i chce odzyskać podatek, musi czekać na potwierdzenie 
odbioru faktury korygującej, ale jeśli kontrahent nie reaguje, może sam zrobić korektę – to 
konkluzja wczorajszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zajął się przepisami, 
które spędzają sen z powiek każdemu księgowemu.

– Z ustawy o VAT wynika, że bez potwierdzenia odbioru korekty nie da się obniżyć podatku – 
mówi Aneta Klimaszewska, główna księgowa w kancelarii Wierzbowski Eversheds. – Uzyskanie go 
nie jest jednak takie proste. Kontrahent mógł się przeprowadzić, zmienić formę prawną, 
zlikwidować działalność albo po prostu nie odbiera korespondencji. Sprzedawca na tym traci, 
bo musiał wcześniej zapłacić podatek z pierwotnej faktury, a potem czeka miesiącami, a nawet 
latami na zwrotkę, by go odzyskać.

– To czysto formalny wymóg, nieznany w większości krajów unijnych – mówi Piotr Żurowski, 
doradca podatkowy w KPMG, który w sprawie rozpatrywanej przez ETS był pełnomocnikiem spółki 
Kraft Foods Polska. – Państwo członkowskie może określić warunki, jakie musi spełnić firma 
zamierzająca obniżyć podatek, ale nie powinny naruszać zasady neutralności i 
proporcjonalności VAT.

Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru korekty nie narusza tych zasad – stwierdził ETS. 
Jeżeli jednak uzyskanie go jest niemożliwe lub bardzo trudne, podatnik może wykazać za 
pomocą innych dowodów, że zrobił wszystko, aby się upewnić, iż nabywca otrzymał fakturę 
korygującą. Musi też wykazać, że korekta odzwierciedla rzeczywistą transakcję.

– Przedsiębiorca, który nie może się doczekać zwrotki od kontrahenta, musi więc zebrać 
wszystkie dokumenty, z których wynika, że wysłał korektę i starał się uzyskać potwierdzenie 
– wyjaśnia Joanna Rudzka, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. – Jeśli klient 
nie reaguje na jego monity, może podjąć decyzję o pomniejszeniu VAT. Czy fi­skus ją 
zaakceptuje – to dopiero pokaże praktyka.

– Remis ze wskazaniem na podatników – podsumowuje rozstrzygnięcie ETS Piotr Żurowski. – Daje 
szansę na odzyskanie podatku tym, którzy mają największe problemy z kontaktem z klientem. ∑

 

Opracował: PRZEMYSŁAW WOJTASIK