Numerowanie faktur

Numerowanie faktur

Podatnik sam decyduje jak numerować faktury, przepisy nie zabraniają jednolitej numeracji faktur i faktur korygujących, można natomiast stosować oddzielną dla faktur i oddzielną dla korekt, podatnik sam musi zdecydować którą z metod wybierze. Wymagane jest tylko aby wybrany system pozwalał na możliwość identyfikacji każdej z nich i aby była możliwość określenia kolejności ich wystawiania.

Źródło: artykuł