Numer PESEL nie zawsze zastąpi NIP

Numer PESEL nie zawsze zastąpi NIP

Od 1 stycznia 2012 roku osoby fizyczne nie prowadzące działalności

gospodarczej będą mogły się identyfikować numerem PESEL. Nie dotyczy

to jednak osób prowadzących działalność.

Więcej na: artykuł