NSA: wymuszona przez los sprzedaż nieruchomości bez PIT

NSA: wymuszona przez los sprzedaż nieruchomości bez PIT

Kobieta, która musiała zbyć działkę po ojcu, bo ten przed śmiercią notarialnie przyrzekł ją spółce, nie zapłaci PIT.

To może być przełom w podejściu sądów administracyjnych do opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości w tzw. obrocie prywatnym.

Działkę po zmarłym odziedziczyły po połowie jego dzieci – syn i córka. Sytuacja stała się patowa. Zobowiązanie z aktu notarialnego po zmarłym ojcu przeszło na spadkobierców. Nie mieli szans na to, by ze sprzedażą czekać pięć lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. A w takim przypadku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, trzeba płacić daninę.

W ocenie NSA ważny jest cel, dla którego finalizowana jest transakcja. Jeżeli tak – jak w spornej sprawie – podatnik wykonuje obowiązek z kodeksu cywilnego, to transakcja nie podlega opodatkowaniu z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Źródło: Artykuł