Nowy właściciel nieruchomości nie odpowiada za zaległość poprzedników

Nowy właściciel nieruchomości nie odpowiada za zaległość poprzedników

Organy podatkowe nie mogą przenosić odpowiedzialności podatkowych za zaległości poprzednich właścieli na obecnego właściciela nieruchomości.

Organ nie otrzymał zaświadczenia, które pełni funkcję gwarancyjną, gdzie odpowiedzialność jest ograniczona tylko do długów zbywcy.

Niewystawienie takiego zaświadczenia grozi kara 500 tys. zł wraz 180 tys. zł odsetek, która ciąży na zbywanej nieruchomości.

Nowy właściciel jedynie odpowiada za zaległość podatkową zbywającego, a nie zaległości podatkowe dotyczące sprzedawanego  składnika majątku obciążające poprzednich właścicieli nieruchomości.

 

Więcej na Panelu internetowym.