Nowe zasady oskłądkowania zleceń

Nowe zasady oskłądkowania zleceń

Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (rentownego i emerytalnego) od 1 stycznia 2015 roku objęci zostaną członkowie rad nadzorczych bez względu na posiadane przez nich inne tytuły do ubezpieczeń społecznych.

Rolnicy, którzy podejmą zatrudnienie na np.umowę zlecenie a ich miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia będą mogli nadal korzystać z ubezpieczenia w KRUS.

Od stycznia 2016 roku zmienione zostaną zasady oskładkowania zleceniobiorców posiadających jednocześnie inne tytuły ubezpieczeń.

Źródło: artykuł