Nowe zasady aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Nowe zasady aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Od stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady identyfikacji osób fizycznych nie posiadających działalności.  W ich zakresie obowiązuje jedynie aktualizowanie danych takich jak adres zamieszkania inny niż adres zameldowania, numer rachunku bankowego oraz danych kontaktowych.

 

Reszta danych jest automatycznie aktualizowana i wyczytywana z numeru PESEL, którym obecnie takie osoby będą się posługiwały zamiast numerem NIP.

Aktualizację danych można będzie zaktualizować za pomocą dokumentu ZAP-3.

W stosunku do pozostałych sposoby aktualizowania danych nie zmieniły się, o tyle tylko,że trzeba to zrobić do 7 dni od zmiany, a nie 30 jak było wcześniej.

Więcej na : artykuł