Nowe wzory arkuszy CIT.

Nowe wzory arkuszy CIT.

8 grudnia udostępniono rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. związane z  określeniem wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 265, poz. 1575).

 

Nowe wzory dotyczą:

CIT-6R, CIT-6AR, CIT-8R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R

 

Wzory powyższych załączników rozporządzenia, będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r. Płatnicy i podatnicy, którzy swój rok podatkowy rozpoczęli  przed 1 stycznia 2011 r., a zakończyli po tym dniu, również będą stosować nowe wzory formularzy.

 

Rozporządzenie wchodzi z nowym rokiem, tj. od 1 stycznia 2012 roku.

Więcej na : artykuł