Normy szacunkowe na 2012 rok

Normy szacunkowe na 2012 rok

Z dniem 23 listopad 2011 r. opublikowano rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej.

 

 

Przy zastosowaniu norm szacunkowych ustala się dochód z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy szacunkowe zmieniają się każdego roku, gdyż są zależne od wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS z 25 maja został uwzględniony przez Ministra Finansów i wydał rozporządzenie, w którym ustalił kwotę norm szacunkowych na 2012 rok.

Rozporządzenie to będzie obowiązywała od 1 stycznia 20112 roku.

Więcej na: http://www.abc.com.pl/w_newslettery.php?