Niezłożenie zeznania w terminie jest karne

Niezłożenie zeznania w terminie jest karne

2 kwietnia minął termin złożenia deklaracji CIT-8 rocznej informacji od osób prawnych.

Nie złożenie poprawnej informacji w US jest karalne. Grzywna może wynieść od 150 do 30.000 zł.

Jeśli wyjaśni się US przyczynę takiego postępowania (jak np. niepoprawna informacja w CIT-8) może być nałożony mandat karny w kwocie 3.000zł.

Kara za niezłożenie deklaracji może być nałożona pieniężnie  w kwocie od 500 do 14,4 mln zł, jak i również można być pozbawionym wolności.

 

O wysokości kary decyduje SĄD.