Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jakie są konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jakie są konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Jeżeli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września danego roku kalendarzowego, przechodzi on na następny okres i ulega przedawnieniu po trzech latach. Jednak w przypadku, gdy zaległe dni pozostały z winy pracodawcy, grozi mu za to kara grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.

Źródło: artykuł