Niespełna 50 zł podatku za jazdę firmowym autem

Niespełna 50 zł podatku za jazdę firmowym autem

Trwają negocjacje na wprowadzeniu zryczałtowanej formy płacenia podatku za wykorzystywanie przez pracowników samochodu służbowego – za takim pomysłem jest Ministerstwo Gospodarki.

Wyliczanie takiego podatku wynikałaby z zastosowania tzw. kilometrówki, gdzie przede wszystkim wykorzystanie samochodu służbowego następowałoby drogą z pracy do domu i z domu do pracy. MG przyjmuje, iż jest to około 300 km miesięcznie. Stąd stawka ryczałtu wyniosłaby około 50 zł.

Niestety obecne przepisy nie dają jasności w jaki sposób rozliczyć takie świadczenia, w wyniku czego większość firm deklaruje, iż ich pracownicy nie wykorzystują samochodu służbowego do celu prywatnego.

Ograny podatkowe nakazują traktowanie wykorzystania samochodu jako jego wynajem w wyniku czego trzeba obliczać jako tego rodzaju świadczenie.

Wiele specjalistów podatkowych kwestionuje pomysł wykorzystanie jednej stawi i jest za wprowadzeniem kilku limitów.

Jaki będzie ostateczny wynik? Na niego trzeba poczekać.