Nierząd nie jest dowodem dla fiskusa

Nierząd nie jest dowodem dla fiskusa

Urzędnicy żądają listy klientów i oferty usług, gdy podatnik podczas kontroli o zatajenie 
dochodów powoła się na zyski z prostytucji 

Podatnikiem, który kupił dom, samochód, jacht, dom na Mazurach, a jego zarobki są minimalne, 
zainteresuje się skarbówka. Osoba, którą urzędnicy wezmą pod lupę, musi wyjaśnić, skąd 
pochodzą środki na zakup drogich rzeczy lub nieruchomości. W takich przypadkach wyobraźnia 
podatników jest nieograniczona. Koloryzują i wymyślają przeróżne historie, zakładając, że 
urzędnik i tak tego nie sprawdzi. To niestety błąd.

– Podatnicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często wskazują, że źródłem pokrycia wydatków 
jest nierząd i usługi towarzyskie. Choć z roku na rok ten sposób zarobkowania jest podawany 
coraz rzadziej – wyjaśnia nam Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Stwierdza również, że tego typu rozmowy z podatnikami nie są łatwe, bo urzędnicy muszą 
wnikać w intymne oraz prywatne sprawy. Po analizie, twierdzenie o uprawianiu prostytucji 
można obalić, także dzięki współpracy ze służbami z innych krajów.

Po jakie inne wymówki sięgają kontrolowani? Pożyczka od rodziny, darowizna, spadek, 
oszczędności chowane przez lata w bieliźniarce, dochody zagraniczne, zyskowne inwestycje 
giełdowe to tylko niektóre przykłady argumentów podawanych podczas kontroli.

Priorytety urzędników 
Urzędnicy skarbowi w 2012 roku po raz kolejny koncentrują czynności kontrolne m.in. na 
zatajaniu bądź nieujawnianiu wszystkich dochodów.

– Podatnicy posiadający majątek lub środki, których nie są w stanie udokumentować 
osiągniętymi oraz opodatkowanymi lub zwolnionymi z podatku dochodami, narażają się na coraz 
częstsze i bardziej skuteczne kontrole organów skarbowych – potwierdza Witold Widurek, 
menedżer w Ernst & Young.

W zależności od województwa prowadzonych jest od kilkunastu do kilkuset takich postępowań 
rocznie. W poprzednich latach zdarzały się przypadki, że podatek ustalony w takim 
dochodzeniu wyniósł nawet 1 mln zł.

Informacje o podatniku 
Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 
ustalana jest przez urzędników na podstawie poniesionych przez podatnika w roku wydatków i 
wartości zgromadzonego w tym roku mienia. Postępowaniem są obejmowane osoby fizyczne, które 
dokonują dużych wydatków.

W kręgu zainteresowania fiskusa znajdują się głównie: nabywcy nieruchomości i rzeczy 
ruchomych o znacznej wartości (np. domów letniskowych, drogich samochodów, łodzi motorowych, 
jachtów, samolotów, drogiego sprzętu elektronicznego) oraz luksusowych usług (np. wycieczek 
zagranicznych), inwestorzy giełdowi, nabywcy znacznych udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego, przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej 
lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości.

Przed formalnym wszczęciem postępowania podatkowego (kontroli) urzędy skarbowe lub urzędy 
kontroli skarbowej zbierają wszelkie dostępne informacje o zgromadzonym mieniu i wydatkach 
osób podejrzewanych o uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Wykorzystują do tego 
informatyczne bazy danych będące w ich dyspozycji bądź w razie potrzeby pozyskują dane 
dotyczący konkretnej osoby (z urzędów celnych, jednostek administracji samorządowej, sądów).

– Dane o możliwości zatajenia przychodów uzyskiwane są też w wyniku weryfikacji wpływających 
do urzędu m.in. deklaracji, danych dotyczących zakupu/sprzedaży nieruchomości czy innych 
rzeczy, aktów notarialnych, informacji o kredytach, informacji przesyłanych przez inne 
urzędy – wyjaśnia Jan Deliś, dyrektor departamentu kontroli skarbowej w Ministerstwie 
Finansów.

Zdarza się też, że informacje na temat podatników wpływają do organów podatkowych ze źródeł 
zewnętrznych, m.in. od organów śledczych oraz z donosów.

Kontrolujący w pierwszej kolejności porównują zadeklarowane dochody z wszelkimi dostępnymi w 
urzędzie informacjami o dokonanych transakcjach. Gdy wyczerpią już wszystkie możliwości 
proceduralne, zaczynają zadawać pytania podatnikom.

As w rękawie 
Podatnicy wyjaśniając skąd mieli środki na wystawne życie lub luksusowe zakupy, sięgają do 
pokładów swojej wyobraźni. Na początek powołują się na: darowizny, pożyczki, prezenty 
ślubne, wygrane na automatach i w kasynach.

Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG, zwraca uwagę, że do najczęstszych tłumaczeń 
należy m.in. uzyskiwanie dochodów z niezarejestrowanych, często zabronionych przez prawo 
działalności (kradzieże, handel narkotykami), niezgłoszenie obowiązku podatkowego, jak np. 
wynajem własnego mieszkania, składanie fałszywych zeznań podatkowych, np. zaniżając wartość 
dochodów, prowadzenie podwójnej rachunkowości, tj. prawdziwej na potrzeby zarządcze i 
zafałszowanej na potrzeby fiskusa. Chociaż narażają się przez to na odpowiedzialność karną, 
wolą ryzykować grzywną lub więzieniem niż zapłacić podatek. Często ta linia obrony wynika 
też ze zwyczajnej bezmyślności.

– Przy podawanych tłumaczeniach radziłbym zachować ostrożność. Organy skarbowe posiadają 
wiele możliwości sprawdzenia tego rodzaju oświadczeń. Ponadto to na kontrolowanym będzie 
spoczywał ciężar dowodowy – ostrzega Witold Widurek.

Gdy żadna wymówka nie przemawia do urzędników lub okazuje się być nieprawdziwa, podatnicy 
brną dalej w swojej argumentacji. Twierdzą, że cały majątek, jakiego się dorobili, pochodzi 
z prostytucji. Nierząd ma być swoistym wyjściem ewakuacyjnym, bo zarobki z niego nie 
podlegają w Polsce opodatkowaniu. Podatnicy wychodzą z założenia, że skoro od takich 
pieniędzy nie ma PIT, nie ma też obowiązku zgłaszania ich w urzędzie skarbowym. To mylne 
przekonanie. Gdy inspektor skarbowy usłyszy o tym sposobie utrzymania na życie, będzie 
baczniej przyglądał się transakcjom podatnika. Może poprosić o adres prowadzenia takiej 
działalności, listę klientów czy opis oferowanych usług.

– Twierdzenie, że usługi są świadczone w dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie, nie 
zniechęci nas do kontroli. Współpracujemy ze służbami z innych krajów, które mogą nam 
sprawdzić wszystkie informacje – stwierdza Jan Deliś.

Gdy podatnik będzie szedł w zaparte, sprawa może trafić do sądu. Tu też trzeba będzie 
udowodnić rzeczywiste świadczenie usług seksualnych. Przykładowo NSA w jednym z wyroków 
(sygn. akt II FSK 1301/08) wyjaśnił, że samo tłumaczenie podatniczki nie wystarczą, aby 
uznać, że zarobki pochodziły z prostytucji. W innym wyroku (sygn. akt II FSK 727/07) NSA 
potwierdził prawidłowość działania urzędników, którzy nie dali wiary wymówkom podatniczki, 
która nie chciała wskazać osób, którym świadczyła usługi seksualne, powołując się na wysoki 
poziom swojej profesji oraz zachowanie anonimowości klientów.

Nasi rozmówcy z urzędów kontroli skarbowej podkreślają, że w większości przypadków, już na 
etapie pierwszych pytań, okazuje się, że przychody w rzeczywistości pochodziły z pracy na 
czarno czy zaniżania dochodów, a nie wskazywanego wcześniej jako linia obrony, np. 
świadczenia usług seksualnych.

Kłamiesz – zapłacisz 
Po weryfikacji twierdzeń i ocenie dowodów przedstawionych przez podatnika organ bądź uznaje 
ich zasadność i umarza postępowanie, bądź – jeśli twierdzenia strony nie znajdują 
potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym – wydaje decyzję wymiarową. Niepłacenie 
podatków może mieć dotkliwe konsekwencje.

– Zgodnie z konstytucją, płacenie podatków należy do podstawowych obowiązków obywateli – 
przypomina Grzegorz Grochowina.

W związku z tym uchylanie się od opodatkowania może spowodować nie tylko obowiązek wpłaty 
PIT z odsetkami, ale również odpowiedzialność karną skarbową.

– Poza przychodami z przestępstw, które podlegają przepadkowi w całości, dochody z 
nieujawnionych źródeł lub dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach są 
opodatkowane według 75-proc. stawki – przypomina Witold Widurek.

Organy mogą uznać, że różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a źródłami przychodów oraz 
zgromadzonymi wcześniej zasobami finansowymi podatnika stanowi dochód nieznajdujący pokrycia 
w ujawnionych źródłach.

Nasi rozmówcy radzą, aby nie bawić się w podchody ze skarbówką. Jeśli rzeczywiście nie 
wykazaliśmy wszystkich zarobków, lepiej się do tego przyznać. Wtedy skutki finansowe będą 
mniej dotkliwe. Do zapłaty w takiej sytuacji będzie podatek obliczony według skali, czyli co 
najwyżej 32 proc. i odsetki (obecnie 14 proc. w skali roku) zamiast 75-proc. sankcji.

Urzędnicy skarbowi dysponują coraz lepszymi i nowocześniejszymi narzędziami do kontroli. 
Coraz trudniej jest uniknąć podatku. Dowodzą tego coroczne statystyki z przeprowadzonych 
kontroli. Samych czynności jest mniej, a ustalenia rosną, o czym informowaliśmy 7 lutego w 
DGP.

Przed kontrolą urzędnicy zbierają informacje o wydatkach podatnika

Nieujawnione źródła przychodów

Opracowała: Ewa Matyszewska