Nie trzeba już śledzić niezapłaconych faktur

Nie trzeba już śledzić niezapłaconych faktur

Od 2016 firma nie będzie musiała korygować kosztów jeżeli nie zapłaci kontrahentowi. Od przyszłego roku zostanie bowiem uchylony art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT. Przepisy te zostały wprowadzone, aby skłonić firmy do regulowania należności wobec kontrahentów.

Źródło: Artykuł