Nie trzeba drukować „zerowych” raportów

Nie trzeba drukować „zerowych” raportów

Podatnik nie ma obowiązku sporządzania raportów miesięcznych i dobowych tzw. raportów „zerowych” w okresach, kiedy nie wystąpiła u niego sprzedaż.
Jeśli w danym dniu nie nastąpiła sprzedaż osobom fizycznym nie posiadającym działalności gospodarczej, gdzie na ogół tą kwotę wbija się na kasę, wtedy nie ma obowiązku drukowania raportu kasowego dobowego, ze względu na fakt, iż miesięczny raport kasowy wykaże tylko raporty dobowe, w których nastąpiła sprzedaż. Tak samo w związku z miesięcznym raportem kasowym. Jeśli wynosi on „0” na każdą stawkę VAT, nie ma konieczności drukowania go.

Źródło: artykuł