Nie będzie na Śląsku dotacji na kapitał obrotowy

Nie będzie na Śląsku dotacji na kapitał obrotowy

Na Śląsku dotacje na kapitał obrotowy „trochę były, trochę nie”. Ważne, że więcej ich już nie będzie

Przedsiębiorcy oczekujący dotacji na kapitał obrotowy na Śląsku mogą poczuć się rozczarowani. Mimo ogromnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla firm wszelkie nabory już się zakończyły. Marszałek został z pustą sakiewką i nie planuje nowych programów.

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców to instrument finansowy, który pod koniec maja, jako element walki z gospodarczymi skutkami pandemii ogłosiło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od tego czasu dziesiątki tysięcy przedsiębiorców z całej Polski poszukuje informacji w urzędach marszałkowskich oraz regionalnych punktach informacyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie i przebieg „konkursów”.

Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm mają za sobą już takie województwa jak: opolskie, pomorskie, czy podlaskie. W tym miejscu dostępny jest bieżący status większości z nich. Inne regiony są w trakcie wdrażania dotacji, a jeszcze inne już na samym początku informowały, że nie planują wdrożenia specjalnych, odrębnych konkursów, które zapowiadała Minister Jarosińska-Jedynak. Jednym z takich „autonomicznych” województw jest Śląsk.

Dotacje na kapitał obrotowy Śląsk

Mimo dużego zainteresowania dotacjami na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców, specjalnego konkursu na Śląsku nie będzie. Jak informuje nas Łukasz Tofilski, Koordynator Sieci PIFE w woj. śląskim, Specjalista ds. funduszy europejskich, województwo wdrożyło już programy wsparcia i innych wdrażać nie planuje. Ostatni z dostępnych programów dla MŚP zakończył się 24 czerwca, a na jego cel województwo przeznaczyło wszystkie dostępne środki.

Kwota była zacna i wyniosła 148 mln, jednak skierowana do całego sektora MŚP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, a nie – jak zakładało Ministerstwo – jedynie mikro i małych firm.

– W ramach środków RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 głównym elementem wsparcia był nabór wniosków skierowany do sektora MŚP – konkurs w ramach Działania 3.2. Konkurs ten – ogłoszony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – trwał od 28 kwietnia do 23 czerwca br. (…). Nabór wniosków w ramach tego konkursu został zakończony. Dofinansowanie w Działaniu 3.2 było przeznaczone na finansowanie inwestycji w MŚP, ale było również możliwe finansowanie kosztów obrotowych, zgodnie z Regulaminem konkursu – przekonuje Łukasz Tofilski.

Nie przegap: Minister wyjaśnia, czy będą dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm

Informację tę potwierdza zamieszczony dnia 2 lipca komunikat na stronie slaskie.pl, w którym czytamy, że – wszystkie środki dla przedsiębiorców dostępne w ramach RPO WSL zostały skierowane na finansowanie śląskiego Pakietu dla Gospodarki i na obecną chwilę nie ma w regionie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców.

Autonomia Śląska

O tym, że Marszałek województwa śląskiego nie planuje wdrażać oddzielnego programu na dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm, wiadomo było już kilku tygodni. Potwierdza to także – nieco po niewczasie – Minister Jarosińska-Jedynak, w opublikowanym kilka dni temu komunikacie. Czytamy w nim bowiem, że jedynie 3 województwa postanowiły nie wdrażać specjalnych konkursów, a jedynie zmodyfikować regulaminy już trwających.

– Część regionów zastosowała mniejsze lub większe modyfikacje ustalonych zasad, które polegają na innych kryteriach dostępu lub zawężeniu wsparcia dla wybranych branż (mazowieckiedolnośląskie, pomorskie). Część wdrożyła opracowane przez siebie mechanizmy wsparcia mikro- i małych firm, w których kapitał obrotowy pojawił się jako element możliwy do wsparcia (lubuskie, małopolskie, śląskie) – podkreślała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Niemniej jednak wielu przedsiębiorców liczyło, że zapowiadane przez Ministerstwo wsparcie będzie instrumentem, który równo potraktuje wszystkie części Polski tak, jak zrobiono w przypadku firm średniej wielkości. W ich przypadku bowiem za przebieg dotacji odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zródło: https://antybiz.pl/