reprezentowanie podatnika

reprezentowanie podatnika

– optymalizacja podatkowa działalności przedsiębiorstw

– optymalizacja zakupu środków trwałych

– reprezentowanie podatników w sporze z organami podatkowymi

– reprezentowanie podatnika przed Sądami Administracyjnymi ( WSA oraz NSA)

– sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych jak i sądów administracyjnych

– sporządzanie zapytań o indywidualną interpretację przepisów podatkowych

– reprezentowanie podatnika w czasie kontroli podatkowe